شهرداری منطقه ۴ تبریز در ایام نوروز برای ساماندهی معابر شهر و رفاه حال شهروندان و مسافرین، ۲۵۰ تن آسفالت در معابر سطح حوزه توزیع کرد. در راستای مناسب‌سازی مسیر تردد و رفاه حال شهروندان و مسافرین، آسفالت‌ریزی و ترمیم آسفالت در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفته و بر این اساس در ایام نوروز ۲۵۰ تن […]

شهرداری منطقه ۴ تبریز در ایام نوروز برای ساماندهی معابر شهر و رفاه حال شهروندان و مسافرین، ۲۵۰ تن آسفالت در معابر سطح حوزه توزیع کرد.

در راستای مناسب‌سازی مسیر تردد و رفاه حال شهروندان و مسافرین، آسفالت‌ریزی و ترمیم آسفالت در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفته و بر این اساس در ایام نوروز ۲۵۰ تن آسفالت در سطح منطقه توزیع شده است.

میدان جهاد، خیابان‌های حجتی (کوی ایپکچیلر)،  اهراب، شمس تبریزی، قطران، خیام (کوچه اقدم)،  شهیدان ذاکر به سمت میدان معلم، فلسطین، اول جاده سبزیکاران و … از جمله خیابان‌ها، محل‌ها و معابری است که توسط معاونت‌های فنی عمرانی و خدمات شهری منطقه لکه‌گیری اساسی و آسفالت‌ریزی شده است-شهریارنیوز