اجرای طرح سم پاشی پاییزی در ۲۵ پارک و بوستان محله‌ای
اجرای طرح سم پاشی پاییزی در ۲۵ پارک و بوستان محله‌ای

اجرای طرح سم پاشی پاییزی در ۲۵ پارک و بوستان محله‌ای

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: مرحله سوم طرح پاییزی فضای سبز شهرداری تبریز که شامل سم پاشی پاییزی است توسط شهرداری منطقه پنج اجرا شد.

به گزارش طلوع تبریز، میر علی اصغر نساج گفت:  مرحله  سوم طرح گوزل تبریزیم در پارک‌ها و فضاهای سبز این منطقه اجرا شده است.

او در ادامه افزود: این طرح برای مقابله با انتشار بیماری فتیله نارنجی از ۲۴ تا ۳۰ آبان اجرا شده است.

شهردار منطقه ۵ همچنین اظهار کرد: بیماری فتیله نارنجی ازجمله بیماری های شایع درختان در فصل پاییز است و در صورت سم پاشی نشدن آسیب جدی به درختان وارد می کند.

به گفته نساج این طرح در ۲۵ پارک وبوستان محله ای وفضاهای سبز میادین و معابر اجرا شده است.