اجرای نقاشی دیواری طرح سنتی در دیوارهای بد منظر سطح حوزه
اجرای نقاشی دیواری طرح سنتی در دیوارهای بد منظر سطح حوزه

شهردار منطقه ۸ از اجرای نقاشی دیواری طرح سنتی در دیوارهای بد منظر معابر سطح حوزه خبر داد. رضا جان‌فشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: در روزهای اخیر برخی دیوارهای بد منظر شهری که به حال خود رها شده بودند، توسط واحد زیباسازی منطقه ۸ منقش به تصاویر گرافیکی طرح سنتی شدند که از جمله آنها دیوار […]

شهردار منطقه ۸ از اجرای نقاشی دیواری طرح سنتی در دیوارهای بد منظر معابر سطح حوزه خبر داد.

رضا جان‌فشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: در روزهای اخیر برخی دیوارهای بد منظر شهری که به حال خود رها شده بودند، توسط واحد زیباسازی منطقه ۸ منقش به تصاویر گرافیکی طرح سنتی شدند که از جمله آنها دیوار بد منظر ابتدای راسته کوچه بود که بعد از زیرسازی به طرز زیبایی نقاشی دیواری شده و  بر زیبایی معابر شهری تأثیر مثبتی گذاشته است.
جان‌فشان در خصوص موضوعیت این نقاشی دیواری گفت: در نقاشی دیواری اجرا شده از تصاویر گرافیکی زیبا و الهام گرفته شده از ترکیب دیوار و طبیعت استفاده شده که منجر به شادابی محیطی مسیر شده است.
شهردار منطقه ۸ در پایان از تداوم اجرای نقاشی دیوارها در روزهای آتی خبر داد.