اصلاحات هندسی کوی گاز در باغمیشه شروع شد
اصلاحات هندسی کوی گاز در باغمیشه شروع شد

اصلاحات هندسی کوی گاز در باغمیشه شروع شد

اصلاحات هندسی کوی گاز در باغمیشه شروع شد

شهردار منطقه ۵ تبریز از شروع عملیات عمرانی پروژه اصلاحات هندسی در کوی گاز شهرک باغمیشه با ۶ میلیارد ریال هزینه خبرداد و گفت : با تغییرات صورت گرفته در طرح نهایی این پروژه تعداد درخت های جابجاشده از ۲۹۰به ۳۸ اصله کاهش یافت.

به گزارش طلوع تبریز، میرعلی اصغر نساج با اعلام این خبر افزود : طرح اصلاحات هندسی کوی گازدر شهرک باغمیشه با هدف کاهش ترافیک دریکی از پرترددترین خیابان های باغمیشه اجرا شده است.  

او هزینه اجرای این پروژه ترافیکی را ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و درادامه گفت: با ایجاد اصلاحات هندسی در کوی گاز باغمیشه و دوبانده کردن مسیر، شاهد عبور ترافیکی سهل و آسان و همچنین ایجاد دسترسی به شهرک مرزداران، نصر و کوی گازخواهیم بود.