بازگشت دبیری به ریاست شورای شهر تبریز
بازگشت دبیری به ریاست شورای شهر تبریز

  به گزارش طلوع تبریز، انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه امروز یکشنبه در حالی برگزار شد که شهرام دبیری با ۶ رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد. همچنین روح الله دهقان نژاد در این جلسه با هفت رای به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر […]

 

به گزارش طلوع تبریز، انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه امروز یکشنبه در حالی برگزار شد که شهرام دبیری با ۶ رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد.

همچنین روح الله دهقان نژاد در این جلسه با هفت رای به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد.

احد صادقی کاندیدای دبیری اول شورای اسلامی شهر در سال سوم، با ۹ رای به عنوان دبیر اول شورای شهر انتخاب شد.

یاسین بجانی نیز با ۹ رأی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در سال سوم انتخاب شد.

همچنین پرویز هادی کاندیدای خزانه‌داری شورای اسلامی شهر تبریز در سال سوم با ۱۱ رای به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد.

برگی، دبیری، زعفرانچیلر و غفوری کاندیدای ریاست شورای اسلامی شهر تبریز بودند.

همچنین روح الله دهقان نژاد در این جلسه با هفت رای به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد.

احد صادقی کاندیدای دبیری اول شورای اسلامی شهر در سال سوم، با ۹ رای به عنوان دبیر اول شورای شهر انتخاب شد.

یاسین بجانی نیز با ۹ رأی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در سال سوم انتخاب شد.

همچنین پرویز هادی کاندیدای خزانه‌داری شورای اسلامی شهر تبریز در سال سوم با ۱۱ رای به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شد.