تبریز ۵۰۰ سال قبل چه شکلی بود؟/ عکس
تبریز ۵۰۰ سال قبل چه شکلی بود؟/ عکس

فرادید نوشت: از هوش مصنوعی خواسته شد تا وضعیت شهر تبریز در ۵۰۰ سال قبل را به تصویر بکشد. در نهایت هوش مصنوعی ۴ طرح جالب و دیدنی ارائه کرد که در ادامه خواهید دید.

فرادید نوشت: از هوش مصنوعی خواسته شد تا وضعیت شهر تبریز در ۵۰۰ سال قبل را به تصویر بکشد. در نهایت هوش مصنوعی ۴ طرح جالب و دیدنی ارائه کرد که در ادامه خواهید دید.