تداوم هرس و فرم‌دهی و سم‌پاشی درختان توسط شهرداری منطقه ۲
تداوم هرس و فرم‌دهی و سم‌پاشی درختان توسط شهرداری منطقه ۲

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز، هرس و فرم‌دهی ارقام ردیفی و سم‌پاشی درختان سطح حوزه این منطقه همچنان تداوم دارد. حوزه فضای سبز منطقه به منظور زیباسازی فضاهای سبز شهری، همچنان در حال هرس و فرم‌دهی ارقام ردیفی شامل درختچه‌های زرشک، برگ نو و شمشادها است.در همین راستا هرس تمامی ارقام ردیفی بلوار فتح از […]

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز، هرس و فرم‌دهی ارقام ردیفی و سم‌پاشی درختان سطح حوزه این منطقه همچنان تداوم دارد.

حوزه فضای سبز منطقه به منظور زیباسازی فضاهای سبز شهری، همچنان در حال هرس و فرم‌دهی ارقام ردیفی شامل درختچه‌های زرشک، برگ نو و شمشادها است.
در همین راستا هرس تمامی ارقام ردیفی بلوار فتح از مهمترین مسیرهای عبوری حوزه این منطقه، به انجام رسیده است.
در امتداد این فعالیت همچنین به منظور نگهداری صحیح از فضاهای سبز شهری و افزایش عمر درختان سطح حوزه، سم‌پاشی تمام درختان پارک صائب توسط کارگران این منطقه، اجرائی شده است.