تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء
تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء

کانال تلگرامی عراق مدیا، همزمان با آغاز حرکت زائران حسینی به سوی کربلا با پای پیاده،تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه را منتشر کرده است.  

کانال تلگرامی عراق مدیا، همزمان با آغاز حرکت زائران حسینی به سوی کربلا با پای پیاده،تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه را منتشر کرده است.

تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء

تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء

 

تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء

تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء

تصاویری از مسیر پیاده‌روی ناصریه به کربلاء