تصاویر ماهواره‌ای از غزه بعد از بمباران
تصاویر ماهواره‌ای از غزه بعد از بمباران

تصاویر ماهواره‌ای از وضعیت غزه پس از بمباران هوایی رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

تصاویر ماهواره‌ای از وضعیت غزه پس از بمباران هوایی رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.