جعل مهر و سربرگ تبریزیم برای دریافت وجه از مس سونگون توسط رسانه بی اخلاق
جعل مهر و سربرگ تبریزیم برای دریافت وجه از مس سونگون توسط رسانه بی اخلاق

طبق استاد منتشر شده این روزها تبریزیم متوجه شده که یکی  از رسانه های استان  که در اوج بی اخلاقی به سر میبرد با جعل مهر و فاکتور اقدام به اخذ وجه از مجتمع مس سونگون نموده است این اسناد که متعلق به مدیریت و روابط عمومی دوره قبل مجتمع مس میباشد متاسفانه بدون استعلام […]

طبق استاد منتشر شده این روزها تبریزیم متوجه شده که یکی  از رسانه های استان  که در اوج بی اخلاقی به سر میبرد با جعل مهر و فاکتور اقدام به اخذ وجه از مجتمع مس سونگون نموده است

این اسناد که متعلق به مدیریت و روابط عمومی دوره قبل مجتمع مس میباشد متاسفانه بدون استعلام و صحت سنجی به حساب اشخاص دیگر واریز گردیده است

مطمئنن رسانه تبریزیم از تمامی حق و حقوق قانونی خود در این خصوص استفاده خواهد نمود تا ریشه بعضی از بی اخلاقی ها خشکانده شده و تمامی عوامل و شاید مسئولین حامی این بی اخلاقی ها معرفی گردند