معاون رییس جمهور با بیان اینکه خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید، گفت: همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه انجام شده و در رابطه با حذف چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها و کشت مناسب تصمیمات خوبی گرفته شده است.

به گزارش طلوع تبریز، سلاجقه در نشست خبری خود در نخستین نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در پاسخ به پرسش دیگری درباره دریاچه ارومیه با اشاره به بازدید دو هفته قبل از این منطقه، وضعیت آن را مناسب دانست و افزود: ستاد ملی دریاچه ارومیه برگزار شد و اکنون ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد.

وی ادامه داد: خبری از مرگ دریاچه نیست و در شهریور ماه آب چند سد در این دریاچه رهاسازی می شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید، گفت: همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه انجام شده و در رابطه با حذف چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها و کشت مناسب تصمیمات خوبی گرفته شده است.

سلاجقه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سدسازی های ترکیه گفت: درباره آنچه در ترکیه رخ داده نشست‌هایی با کشورهای همسایه داشته‌ایم و اکنون رویکرد مناسب است و ادبیات نسبت به قبل مردم پسند شده است.