خط ۲ مترو تبریز نیازمند ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار است
خط ۲ مترو تبریز نیازمند ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش طلوع تبریز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در جریان برگزاری یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه دور ششم شورای اسلامی شهر تبریز بر ثبت عملکرد و رکورد بی سابقه اجرای پروژه مترو در تبریز تاکید کرد و افزود: در طول ادوار مختلف مدیریت شهری تبریز این حجم از تسریع و پیشرفت اجرایی […]

به گزارش طلوع تبریز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در جریان برگزاری یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه دور ششم شورای اسلامی شهر تبریز بر ثبت عملکرد و رکورد بی سابقه اجرای پروژه مترو در تبریز تاکید کرد و افزود: در طول ادوار مختلف مدیریت شهری تبریز این حجم از تسریع و پیشرفت اجرایی در حوزه قطار شهری بی سابقه است و در صورت تامین مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان شاهد بهره برداری از خط دو مترو تبریز خواهیم بود.

وی اظهار کرد: سی درصد بودجه مصوب سال جاری برای اجرای پروژه مترو تبریز پیش بینی شده است ولی با توجه به تسریع در اجرای این پروژه و با لحاظ ردیف تملکی مسیر خط دو مصمم هستیم تخصیص اعتباری، بیشتر از میزان پیش بینی شده باشد.

هوشیار با بیان اینکه دستگاه حفاری “تی بی ام غربی” طبق برنامه ریزی های انجام شده، آذر ماه سال جاری از مسیر خط ۲ خارج می شود، ادامه داد: در حال حاضر این دستگاه به سطح زیرین خیابان تربیت رسیده است که بر اساس زمان آغاز حفاری، یک عملکرد بی نظیر در حوزه مترو محسوب می شود.

شهردار تبریز تصریح کرد: تقویت توان عملیاتی شهرداری تبریز برای اجرای پروژه کلان قطار شهری، منجر به اجرای هم زمان حفاری و احداث ایستگاه های خط دو مترو تبریز از ایستگاه اول قراملک شده است و پیش بینی ما این است که بودجه مصوب امسال در ردیف پروژه عمرانی مترو محقق شود.