راه اندازی تونل ضدعفونی شهروندی در بازار تبریز
راه اندازی تونل ضدعفونی شهروندی در بازار تبریز

راه اندازی تونل ضدعفونی شهروندی در بازار تبریز

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: اجرای گسترده عملیات ضد عفونی شهروندی در مراکز پر تردد شهری با بکار گیری تونل های ضد عفونی شهروندی انجام می گیرد.

به گزارش طلوع تبریز، محمد قلیزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: تونل های ضد عفونی شهروندی به صورت ضربتی و در طول یک شبانه روز توسط آتش نشانان تبریز در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ابداع و در سطح شهر، مراکز پر تردد، میادین و … در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

او با اشاره به اینکه اولین تونل ضد عفونی شهروندی از عصر دیروز در مسیر بازار تبریز مستقر و مورد بهره برداری قرار گرفته افزود: در روزهای آینده تعداد تونل ها افزایش یافته و مسیرهای متعددی نیز تحت پوشش ضد عفونی قرار می گیرد.