روزنامه جمهوری اسلامی: با کسانی که حفاظت از نظام را در قلدرمآبی می‌دانند، مخالفیم
روزنامه جمهوری اسلامی: با کسانی که حفاظت از نظام را در قلدرمآبی می‌دانند، مخالفیم

به گزارش عصرتبریز، در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛ حفاظت از نظام جمهوری اسلامی را وظیفه خود می‌دانیم. با کسانی که از این نظام عبور کرده یا در مقابل آن قرار دارند، هیچ وجه مشترکی نداریم. با اینحال، نقطه ‌نظر افرادی که حفاظت از این نظام را از راه‌های غیرقانونی، قلدرمآبی، […]

به گزارش عصرتبریز، در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛ حفاظت از نظام جمهوری اسلامی را وظیفه خود می‌دانیم. با کسانی که از این نظام عبور کرده یا در مقابل آن قرار دارند، هیچ وجه مشترکی نداریم. با اینحال، نقطه ‌نظر افرادی که حفاظت از این نظام را از راه‌های غیرقانونی، قلدرمآبی، نادیده گرفتن حقوق مردم و سلب آزادی‌های مشروع دنبال می‌کنند نیز مخالفیم و با آنها نیز هیچ وجه مشترکی نداریم.

*با تمام وجود معتقدیم بازگشت به قانون اساسی و عمل کردن به قوانین جاری کشور می‌تواند به حفاظت از نظام جمهوری اسلامی منجر شود و این بهترین راه برای حمایت از این نظام است.

*اکثر مخالفت‌ها و اعتراضات ریشه در بی‌اعتنائی حکمرانان به قانون اساسی و قوانین ناشی از آن دارند و اگر دست اندرکاران به قانون اساسی برگردند و از سایر قوانین نیز تخطی نکنند، مخالفت‌ها و اعتراضات پایان می‌یابند و اگر افرادی به خاطر اغراض و تحریکات خارجی به معارضه ادامه دهند قطعاً با مخالفت مردم مواجه خواهند شد و راه به جائی نخواهند برد.

*این روزها با پایان یافتن ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم، مهم‌ترین اشتغال فکری مسئولین کشور در زمینه امور داخلی چگونگی برگزاری انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی است. برگزاری این انتخابات را فقط در صورتی می‌توان موفق دانست که میزان مشارکت مردم در آن بالا باشد. مشارکت پائین آنطور که در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. این میزان از مشارکت نه نشانه داغ بودن تنور جمهوریت نظام است و نه علامتی برای وجود انگیزه اسلامی در جامعه‌ای که اسلام محرک اصلی آنها برای به پیروزی رساندن انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی بود.