سخنگوی دولت: دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قوانین حجاب هستند / دستگاه‌ها کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند
سخنگوی دولت: دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قوانین حجاب هستند / دستگاه‌ها کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای جهت مقابله با رعایت‌نشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد یا خیر، تصریح کرد: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم […]

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای جهت مقابله با رعایت‌نشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد یا خیر، تصریح کرد: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.