شهرداری تبریز بیشترین کمک مالی را برای تکمیل قطار شهری داشته است
شهرداری تبریز بیشترین کمک مالی را برای تکمیل قطار شهری داشته است

شهرداری تبریز بیشترین کمک مالی را برای تکمیل قطار شهری داشته است

قطار شهری از مهم ترین پروژه های عمرانی شهر تبریز در دو دهه گذشته است که همواره در اولویت نخست شهرداری و شورای شهر تبریز قرار گرفته است.

به گزارش طلوع تبریز، پروژه قطار شهری تبریز از سال ۱۳۸۱ آغاز شده اما طی سال های گذشته، این پروژه پیشرفت چندانی نداشته است تا اینکه در یکی، دو سال اخیر با توجه ویژه شهرداری و شورای شهر دور پیشرفت آن سریع تر شد تا اکنون شرایطی مطلوب تر بر قطار شهری تبریز حاکم شود.

با وجود شرایط اقتصادی فعلی، اما طی یک سال اخیر پیشرفت پروژه قطار شهری که بزرگ ترین پروژه عمرانی شهر تبریز به شمار می آید، به واسطه برنامه ریزی دقیق مجموعه مدیریت شهری و تامین و تزریق مناسب منابع مالی، بسیار مطلوب بوده است.

پروژه قطار شهری تبریز با وجود اینکه در زیرزمین انجام می شود و شاید پیشرفت اجرایی و فیزیکی آن نیز چندان ملموس نبوده و به چشم نیاید، اما با این حال فقط طی ۹ ماهه نخست امسال، رقمی بالغ بر ۲۴۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری تبریز به این پروژه اختصاص یافته است.

با در نظر گرفتن این ارقام قابل توجه، به ویژه در شرایط تنگنای اقتصادی فعلی کشور، مشخص می شود که شهرداری تبریز امسال بیشترین کمک مالی را به تکمیل خط ۱ پروژه قطار شهری در مقایسه با سال های گذشته داشته است.

خط ۱ قطار شهری تبریز دارای ۱۸ ایستگاه است که کار ساخت ۱۲ ایستگاه آن بطور کامل به پایان رسیده و برنامه ریزی شده تا ایستگاه های باقی مانده نیز تا پایان سال تکمیل شود.

بر این اساس تلاش می شود تا پایان سال جاری و با اتمام خط ۱ قطار شهری تبریز، روزانه بطور میانگین ۱۵۰ هزار نفر مسافر جابجا و از خدمات این طرح بهره مند شوند. بر اساس اعلام شهردار تبریز، فاز ۱ خط ۲ قطار شهری نیز تا پایان شورای پنجم تکمیل می شود.