#صدای_مردم
#صدای_مردم

دیشب بامداد متوجه شدیم که اعضای خانواده همگی دچار سردردشدیدی شدیم،حین بازدید از لوله بخاری متوجه شدیم که مسیر لوله مسدود شده و گنجشک برا خودش لونه درست کرده و سه تا هم تخم گذاشته بود.که سریعا بخاری رو خاموش کرده و لوله بخاری مسدود شده رو باز کردیم.حسب وظیفه موظف شدم که شما ادمین […]

دیشب بامداد متوجه شدیم که اعضای خانواده همگی دچار سردردشدیدی شدیم،حین بازدید از لوله بخاری متوجه شدیم که مسیر لوله مسدود شده و گنجشک برا خودش لونه درست کرده و سه تا هم تخم گذاشته بود.که سریعا بخاری رو خاموش کرده و لوله بخاری مسدود شده رو باز کردیم.حسب وظیفه موظف شدم که شما ادمین رو در جریان بزارم و در کانال تبریز و اینستا گرام بزارید و از همشهریان عزیز بخواید که لوله بخاریها رو حتما چک کن تا حادثه ای رخ ندهد. #تبریزیم @TabrizimAz