شهردار تبریز گفت: در بازدید میدانی که از مناطق حاشیه‌نشین شهر داشتیم و بر اساس ارزیابی موجود از ساکنین این محل، طرح ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین شهر با استقبال شهروندان مواجه شده است. عباس رنجبر اظهار کرد: بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم، طرح خود را برای اولین تحت عنوان توانمندسازی از درون و در قالب قرارگاه […]

شهردار تبریز گفت: در بازدید میدانی که از مناطق حاشیه‌نشین شهر داشتیم و بر اساس ارزیابی موجود از ساکنین این محل، طرح ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین شهر با استقبال شهروندان مواجه شده است.

عباس رنجبر اظهار کرد: بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم، طرح خود را برای اولین تحت عنوان توانمندسازی از درون و در قالب قرارگاه اقدام به شورای شهر ارائه کردیم.

وی افزود: این طرح در دو هفته گذشته به شورای شهر ارائه شده است که در صورت تصویب با به‌سازی بلوک‌های تعیین شده این آغاز می‌شود.

شهردار تبریز تصریح کرد: در طرح توانمندسازی از درون، از بدهی‌های مردم صرفنظر کرده و اقدام به بهسازی معابر و محلات و تعریض آنها می‌کنیم.

وی اضافه کرد: واحدهای مسکونی که در مسیر طرح هستند، تملک می‌شوند و دیگر واحدهای مسکونی نیز بر اساس ضوابط شهرسازی، برای هر واحد دو و نیم طبقه پروانه ساخت ارائه می‌کنیم.

رنجبر تأکید کرد: تنها خواسته ما از مردم این است که احداث ساختمان باید با نظارت مهندس ناظر شهرداری صورت بگیرد تا در موقع زلرله فرو نریزد.