قلعه‌نویی از مایلی کهن شکایت کرد
قلعه‌نویی از مایلی کهن شکایت کرد

امیر قلعه‌نویی از محمد مایلی کهن به دادگاه به دلیل مصاحبه علیه خودش شکایت کرد. مایلی کهن در آخرین مصاحبه خود انتقاد‌های تندی را علیه امیر قلعه‌نویی مطرح کرد و ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سرمربیان تیم‌های لیگ برتری با نظر قلعه نویی انتخاب می‌شوند، داشت.

امیر قلعه‌نویی از محمد مایلی کهن به دادگاه به دلیل مصاحبه علیه خودش شکایت کرد. مایلی کهن در آخرین مصاحبه خود انتقاد‌های تندی را علیه امیر قلعه‌نویی مطرح کرد و ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سرمربیان تیم‌های لیگ برتری با نظر قلعه نویی انتخاب می‌شوند، داشت.