مراحل اجرای پل عابر پیاده مسیر خیابان فارابی ایستگاه پل سنگی عملیاتی شد
مراحل اجرای پل عابر پیاده مسیر خیابان فارابی ایستگاه پل سنگی عملیاتی شد

مراحل اجرای پل عابر پیاده مسیر خیابان فارابی ایستگاه پل سنگی عملیاتی شد

شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: مراحل اجرای پل عابر پیاده مسیر خیابان فارابی ایستگاه پل سنگی عملیاتی شد.

به گزارش طلوع تبریز، رضا پاک نهاد بیان داشت: پروژه پل عابر پیاده مسیر خیابان فارابی ( چایکنار) ضلع شمال به جنوب و بالعکس در ایستگاه پل سنگی که طبق نظر کارشناسان مربوطه یکی از مهمترین پروژه ها در راستای ایمن‌سازی مسیر و پیشگیری از مخاطرات ایجاد شده در مسیر می باشد هم اکنون در کارگاه معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ عملیات ساخت و آماده سازی آن اجرائی و رو به اتمام است.

شهردار منطقه ۱ تبریز افزود: طول عرشه این پروژه ۵۵/۱۲۲ متر ارتفاع عرشه ۲۴/۶ متر عرض ارزش۵/۲ متر تعداد شمع ۱۲ عدد تعداد پایه ۴ عدد و آهن آلات مصرفی ۱۵۰ تن است که هم اکنون توسط معاونت فنی و عمرانی به سرعت در حال اجرا بوده و به زودی شاهد نصب آن خواهیم بود.