معاون رئیسی: مایل هستیم در انتخابات مجلس کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند
معاون رئیسی: مایل هستیم در انتخابات مجلس کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ما مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود. دولت از فرد و جریان خاصی حمایت نخواهد کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت از فرد و جریان خاصی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت نخواهد کرد.

به گزارش «انتخاب»، سیدمحمد حسینی درباره موضع دولت نسبت به انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: مشی رئیس‌جمهور این نیست که از فرد یا جریان خاصی در انتخابات حمایت کند، بلکه معتقد است حق انتخاب با مردم است و هرکسی را مردم انتخاب کنند، دولت به آن احترام می‌گذارد.

وی که با ایسنا گفت وگو می کرد افزود: ما مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود. دولت از فرد و جریان خاصی حمایت نخواهد کرد.