مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا چیست؟ / چرا روند قیمتی طلا مطابق تصور پیش نرفت؟
مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا چیست؟ / چرا روند قیمتی طلا مطابق تصور پیش نرفت؟

اکونومیست بررسی کرد؛ طلا به عنوان یک دارایی همواره و مخصوصا در شرایط بحرانی مورد توجه بوده و عوامل مختلفی قیمت آن را مشخص می‌کنند، اما مهمترین عامل تعیین قیمت طلا چیست؟