میرسلیم: به مردم بگوییم توقعات‌شان را پایین بیاورند!
میرسلیم: به مردم بگوییم توقعات‌شان را پایین بیاورند!
مصطفی میرسلیم گفت: نمونه‌ احترام و ادب را بین نمایندگان مشاهده می‌کنیم. این تصویری که در مجلس یازدهم شاهد هستیم اگر عینا در کل کشور باشد جمهوری اسلامی ایران بهشت می‌شود.

به گزارش طلوع تبریز، سید مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس در اجلاس سراسری حزب موتلفه اسلامی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم سخنرانی کرد.

بخش‌های مهم سخنرانی او را در ادامه می‌خوانید:

نمونه ای احترام و ادب را بین نمایندگان مشاهده می‌کنیم. نمایندگان به هم احترام می گذارند. به هم احترام می‌گذارند. این تصویری که در مجلس یازدهم شاهد هستیم اگر عینا در کل کشور باشد جمهوری اسلامی ایران بهشت می‌شود. اختلاف نظر همیشه وجود دارد اما با برخورد و زد و خورد تفاوت دارد.

ما نمایندگان بیشتر سعی کردیم گرفتاری مردم را پیگیری کنیم. ما باید بتوانیم قوانین را اجرا کنیم آن گاه حق اصلی مردم ادا خواهد شد. توقع‌آفرینی باید منطقی باشد. ما در کشور گرفتار تحریم‌ها هستیم. اما اگر تحریم‌ها نباشد بازهم امکانات کشور نامحدود نیست. نباید در مردم توقعاتی ایجاد کرد که نتوانیم به آن پاسخ دهیم. اکنون توقعات بازنشستگان، معلمان و ایثارگران را نگاه کنید. همه نیز حق دارند. اما امکانات محدود است. نمایندگان باید برای مردم تبیین کنند که در کشور محدودیت‌هایی دارند. کی برای مردم شرح دادیم که کشور در این شرایط است. توقعات را پایین بیاورید. توقع‌آفرینی یکی از برنامه‌هایی است که دشمن در کشور دنبال می‌کند.