نگاه به آموزش و پرورش فرابخشی باشد
نگاه به آموزش و پرورش فرابخشی باشد
استاندار آذربایجان شرقی گفت: به آموزش و پرورش باید نگاه فرابخشی داشته باشیم و جلوتر از دیگر بخش‌ها در حوزه آموزش و پرورش حرکت کنیم.

به گزارش عصرتبریز، عابدین خرّم، در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به برخی چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت گفت: دولت سیزدهم به آموزش و پرورش نگاه ویژه‌ای دارد و لازم است برنامه ریزی دقیقی برای ارتقاء دستگاه تعلیم و تربیت استان در تمامی شاخص‌ها تنظیم شود.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید در اولویت باشد و ضرورت دارد در نواحی آموزش و پرورش نیز جلسات جداگانه، تشکیل و آسیب‌ها و چالش‌ها، بررسی و مسائلی که برای خانواده‌ها و اولیا دغدغه است، رفع شوند.

خرّم تاکید کرد: بازگشایی مدارس، فصل شکوفایی و نشان دادن جلوه‌های آموزش و پرورش است و باید با روند مثبت و مناسب انجام پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: در سفر ریاست محترم جمهور به استان، منابع قابل توجهی برای توسعه فضای آموزشی و همچنین برچیدن مدارس کانکسی در نظر گرفته شده است، ولی با این حال باید برای رفع چالش‌های فضای آموزشی پیش بینی‌های لازم صورت گیرد.