پایان بلاتکلیفی در دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی / سعادتی مدیرکل شد
پایان بلاتکلیفی در دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی / سعادتی مدیرکل شد

بعد از دو سال بلاتکلیفی و حضور دو سرپرست، امروز مدیرکل جدید آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش تبریزبیدار، طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پروش، مسعود سعادتی بعنوان مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منصوب شد.

مسعود سعادتی دارای دکترای تخصصی از دانشگاه تبریز و همچنین حائز رتبه علمی استادیار و مدیرگروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان استان است.

از مهم‌ترین سوابق سیاسی و مدیریتی وی می‌توان به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش استان، مشاوری مدیرکل آموزش و پرورش و ریاست گروه مشاوران جوان آموزش و پرورش آذربایجان‌ شرقی اشاره کرد.

تدریس در مدارس عجب‌شیر و تبریز، مدیر گروه های آموزشی، تالیف دو کتاب در حوزه آموزش و پرورش و انتشار چندین مقاله در حوزه آموزش و پرورش از دیگر فعالیت فرهنگی سعادتی است.

وی پیش از این فرماندار ویژه شهرستان میانه بود.

گفتنی است، آموزش و پرورش استان در طول دو سال دولت سیزدهم با سرپرستی آقایان صیادی و پوررادی اداره می‌شد.