ضد عفونی گسترده بازار تبریز / ۱
ضد عفونی گسترده بازار تبریز / ۱

ضد عفونی گسترده بازار تبریز / ۱

صبح امروز شهرداری تبریز به همراه نیروهای نظامی و لشکری بازار قدیمی تبریز و خیابان های محدوده آن را به صورت گسترده ضد عفونی کرد.