وضعیت تردد در مسیر تقاطع ارتش به زودی تسهیل می شود
وضعیت تردد در مسیر تقاطع ارتش به زودی تسهیل می شود

وضعیت تردد در مسیر تقاطع ارتش به زودی تسهیل می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت: تا چند روز آینده وضعیت تردد در مسیر تقاطع ارتش تسهیل می شود.

مهدی یوسفی امروز با اشاره پروژه در حال اجرای تقاطع غیرهمسطح ارتش، اظهار کرد: با توجه به ترافیک ایجاد شده در مسیر تقاطع ارتش، با پلیس راهنمایی و رانندگی در حال رایزنی هستیم تا تردد در این مسیر را تسهیل کنیم.

او ادامه داد: ترافیک ایجاد شده این مسیر، ناشی از اجرای پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز عنوان کرد: هر عملیات عمرانی بخصوص در پروژه هایی که یک مسیر جدید را تعریف می کند، در مرحله اجرا ممکن است مشکلاتی از جمله انسداد مسیر را به دنبال داشته باشد.

او افزود: در خصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش نیز با اینکه عرشه در محل دیگری ساخته می شود، همین اتفاق افتاده اما با این حال تلاش می کنیم تا سهولت در تردد در این مسیر را ایجاد کنیم.

یوسفی گفت: تلاش ما این است که تا دو، سه روز آینده شرایط تردد در این مسیر را بهتر کنیم و با اینکه فعلا به حالت اولیه برنمی گردد، اما ترافیک فعلی نیز کاهش می یابد.

او یادآور شد: پس از بازدیدهای میدانی، طرح های جایگزین را مورد بررسی قرار می دهیم تا از میزان ترافیک این مسیر کاسته و تردد در آن را برای شهروندان تسهیل کنیم.