تعریض ورودی تبریز از مسیر اهر
تعریض ورودی تبریز از مسیر اهر

تعریض ورودی تبریز از مسیر اهر

به منظور کاستن از بار ترافیکی اقدام به تعریض  ورودی تبریز از مسیر  جاده اهر می شود.

ه گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، میر علی اصغر نساج گفت: در روزهای پایانی هفته شاهد حجم بالای ترافیک در ورودی تبریز از مسیر جاده اهر هستیم که بدین منظور تعریض جاده منتهی به میدان پرچم پس از مطالعه و بررسی شروع شده است. 

وی در ادامه افزود: مسیر منتهی جاده اهر به میدان پرچم به طول تقریبی ۳۰۰ متر و به عرض ۶ متر تعریض می شود.

به گفته وی پس از اجرای این طرح علاوه بر کاهش میزان ترافیک از تصادفات رانندگی نیز جلوگیری می شود.