اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند
اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند

اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز پاکدست هستند

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اکثریت کارکنان و مدیران شهرداری تبریز را پاکدست معرفی کرد

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، موسی خلیل اللهی در دیدار شهردار و مدیران شهرداری تبریز که امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار کرد: شهرداری تبریز مجموعه ای بزرگ با هزاران نفر نیروی انسانی، ۱۰ها ماموریت مهم و گردش مالی بالا است که این، هم می تواند به عنوان فرصت تلقی شده و هم برخی اوقات زمینه ساز سواستفاده فرصت طلبان باشد.

او با بیان اینکه بیش تر کارکنان و به ویژه مدیران شهرداری تبریز افرادی پاکدست، مومن و متدین هستند، گفت: باید شهرداری تبریز با توجه به سه مولفه فراوانی نیروی انسانی، ماموریت ها و گردش مالی بالا، بسترهای آسیب را شناسایی کرده و با آن به شکلی جدی مقابله کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید در شهرداری تبریز از نیروهای کارآمد، متعهد و پاکدست حمایت شود، افزود: در کنار تشویق نیروی کارآمد باید با برخی افراد که برای منافع شخصی یا گروهی خود و بدون توجه به حقوق مردم اقداماتی غیرقانونی انجام می دهند، به طور جدی برخورد شود.

او همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درخصوص اینکه در برخورد با متخلفان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد، افزود: تنها یک خط قرمز برای دستگاه قضا وجود دارد و آن، این است که بدون دلیل انسان ها را به پای میز محاکمه بکشانیم چراکه انسان صرفا به دلیل انسانیت خود حرمت دارد و کسی حق ندارد حرمت ها را بشکند.

خلیل اللهی تصریح کرد: دادگستری آذربایجان شرقی خود را ملزم می داند از شهرداری تبریز که متولی بخشی از بیت المال مردم است حمایت کند.

او در پایان بر ضرورت ثبت مالکیت املاک شهرداری تبریز توسط کارگروهی که به همین منظور فعالیت می کند، تاکید کرد.