شهرداری تبریز چهار پروژه احیا اماکن تاریخی را اجرا می‌کند
شهرداری تبریز چهار پروژه احیا اماکن تاریخی را اجرا می‌کند

شهرداری تبریز چهار پروژه احیا اماکن تاریخی را اجرا می‌کند

شهردار تبریز از اجرای نیابتی چهار پروژه اماکن تاریخی و گردشگری خبر داد و گفت: مقبره‌الشعرا، ربع رشیدی، مقبره دوکمال و خانه ستارخان پروژه‌هایی هستند که شهرداری تبریز به نیابت از دستگاه‌های دیگر آن‌ها را اجرا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، ایرج شهین باهر در گفتگویی با بیان این مطلب یادآور شد: اگرچه اجرای این پروژه‌ها بر عهده دیگر دستگاه‌های متولی است، اما شهرداری تبریز نمی‌تواند نسبت به وضعیت موجود این اماکن بی‌تفاوت باشد.
او افزود: با اینکه این پروژه های ساماندهی و بهسازی در حیطه وظایف شهرداری نبوده ولی صرفا در جهت رفع نگرانی عمومی شهروندان در خصوص اماکن تاریخی گردشگری برای اجرای آنها گام برمی‌داریم.

ایرج شهین باهر ادامه داد: نمی‌توانیم به اعتراض مردم نسبت به وضعیت پروژه‌های گردشگری تاریخی و تعلل دستگاه‌های متولی فرهنگ و گردشگری برای بازسازی اماکن تاریخی بی تفاوت باشیم، برای همین منظور جهت تکمیل این پروژه‌ها پیشقدم شده ایم.

شهردار تبریز به نقش نمایندگان مجلس در جذب اعتبارات اشاره داشت و گفت: همیاری نمایندگان مجلس در جذب اعتبار دولتی برای پروژه‌های ملی تبریز باعث تسریع عملیات اجرائی آنها می شود.
او ابراز کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند سهم شهر تبریز در پروژه‌های ملی را از دولت مطالبه کنند تا بتوانیم آن پیش‌برد پروژه‌ها را تسریع کنیم.