چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در ۲ کوی حوزه ائل گلی
چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در ۲ کوی حوزه ائل گلی

چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در ۲ کوی حوزه ائل گلی

به گزارش طلوع تبریز، در تداوم لکه گیری آسفالت از سوی معاونت خدمات شهری منطقه۲، این فعالیت برای تسهیل تردد شهروندان در ۲ کوی ائل گلی اجرائی شد.

به همین منظور برای سهولت عبور و مرور اهالی ائل گلی انجام چاله زدائی و لکه گیری آسفالت در مسیرهای کوی دانش و فردوس، در تداوم “طرح استقبال از بهار” عملیاتی شد.