شهرداری تبریز در صف اول مقابله با ویروس کرونا قرار دارد
شهرداری تبریز در صف اول مقابله با ویروس کرونا قرار دارد

شهرداری تبریز در صف اول مقابله با ویروس کرونا قرار دارد

شهردار تبریز با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا همچنان باید جدی گرفته شود، گفت: به هر اندازه که در زمینه پیشگیری از ویروس هزینه کنیم، آمار مبتلایان را کاهش می دهیم و این به نفع شهر و شهروندان است.

به گزارش طلوع تبریز، ایرج شهین باهر امروز در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا شهرداری تبریز با بیان مطلب فوق گفت: شهرداری تبریز در تمام موضوعات پای کار است و در بحث کرونا نیز تا جایی که توانسته معابر عمومی و بخصوص منطقه بازار را ضدعفونی کرده است.

و ادامه داد: ما تنها مرکز استان هستیم که از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا تا به امروز بطور مستمر و با همکاری دیگر دستگاه ها کار ضدعفونی سطح شهر را انجام می دهیم و پس از پای کار آمدن ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا حدودی فشار از روی دوش شهرداری کم شده است.

او با بیان اینکه شهرداری تبریز در صف اول مقابله با ویروس کرونا قرار دارد، گفت: در بحث پیشگیری از شیوع کرونا و تهیه اقلام و مواد ضدعفونی کننده، شورای اسلامی شهر تبریز همراهی خوبی داشته و مجوز خرید اقلام را صادر کرده است و ما هم تلاش می کنیم که مواد و اقلام مورد نیاز را تهیه کرده و در امر ضدعفونی و پیشگیری به کار گیریم.

ایرج شهین باهر با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا همچنان باید جدی گرفته شود، افزود: تهیه مواد و اقلام مورد نیاز برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا باید همچنان ادامه داشته باشد چون زمان قطعی ریشه کن شدن این ویروس مشخص نیست.