آتش سوزی اتوبوس بر روی پل سردرود صدمات جانی نداشت
آتش سوزی اتوبوس بر روی پل سردرود صدمات جانی نداشت

آتش سوزی اتوبوس بر روی پل سردرود صدمات جانی نداشت

دقایقی پیش با گزارش وقوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس  بر روی پل سردرود به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تبریز، آتش نشانان به محل حادثه اعزام و این آتش سوزی را به سرعت اطفاء حریق کردند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، این اتوبوس به سمت تبریز در حال حرکت بود که به شدت طعمه حریق و مسافران به بیرون منتقل و آتش نشانان نیز به سرعت این آتش سوزی را اطفاء حریق کردند.

گفتنی است، حضور سریع و بموقع آتش نشانان مانع گسترش حریق و بروز صدمات جانی شد و اجرای عملیات اطفاء حریق این حادثه را آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۴ شهدای اندیشه به فرماندهی جواد پور به اتمام رساندند.