کاشت ۲۴ هزار اصله نهال در معابر منطقه ۶
کاشت ۲۴ هزار اصله نهال در معابر منطقه ۶

کاشت ۲۴ هزار اصله نهال در معابر منطقه ۶

شهردار منطقه ۶ تبریز از کاشت ۲۴ هزار اصله نهال درخت و درختچه در سطح معابر، بوستان ها و پارک های غرب تبریز خبر داد.

به گزارش شهریار، سامان احمدزاده شهردار منطقه ۶ تبریز در ادامه گفت: با توسعه شهر از سمت غرب تبریز و وجود کوی های صنعتی و افزایش آلودگی هوا، نیاز به فضای سبز شهری در منطقه نیز افزایش یافته که مدیریت منطقه در تلاش است تا با توسعه فضاهای سبز در معابر، پارک ها و بوستان ها، نیاز شهروندان را نسبت به عرصه های سبز بیش از پیش تأمین نماید.

احمدزاده تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای آغاز نهضت کاشت نهال در شهر تبریز، برنامه ریزی گسترده ای در جهت ارتقاء فضای سبز شهری از سوی واحد فضای سبز منطقه صورت گرفته که مطابق با این گزارش تاکنون بیش از ۲۴ هزار اصله درخت و درختچه در معابر اصلی و فرعی منطقه، در سال جاری کاشته شده است.

شهردار منطقه۶ تبریز همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: در همین راستا شبکه توسعه آب خام در ۸ فاز، در سطح منطقه با توجه به نیازسنجی های انجام یافته اجرا شده تا شاهد افزایش راندمان آبیاری و کاهش در مصرف آب باشیم.