اتمام عملیات آسفالت ریزی اساسی خیابان های ۱۸ متری یکم و دوم خاوران
اتمام عملیات آسفالت ریزی اساسی خیابان های ۱۸ متری یکم و دوم خاوران

اتمام عملیات آسفالت ریزی اساسی خیابان های ۱۸ متری یکم و دوم خاوران

عملیات آسفالت ریزی اساسی ۱۸ متری یکم و دوم شهرک خاوران با هدف تکمیل و ساماندهی نیازهای خدماتی و عمرانی محلات این شهرک، پس از چندین روز تلاش مداوم به اتمام رسید.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز عملیات آسفالت ریزی اساسی ۱۸ متری یکم و دوم شهرک خاوران با هدف تکمیل و ساماندهی نیازهای خدماتی و عمرانی محلات این شهرک، پس از چندین روز تلاش مداوم به اتمام رسید.

بر اساس این گزارش، در مرحله نخست این عملیات، پس از زیرسازیهای لازم، ۲ هزار تن آسفالت در این دو خیابان توزیع گردید که طی بازدید میدانی بهرام نسیانی شهردار منطقه  از روند اجرای عملیات، بادستور شهردار منطقه، مسیر دسترسی به این خیابان ها نیز در مرحله ی دوم این عملیات با۶۵۰ تن آسفالت، ساماندهی شد.

به گفته ی معاون فنی و عمرانی منطقه۹، عملیات آسفالت اساسی خیابان های یکم و دوم خاوران در مجموع بطول۱۳۵۰ متر و به عرض ۱۸ متر، با ۲۶۵۰ تن آسفالت ریزی به اتمام رسیده و در اختیار شهروندان و ساکنین این شهرک قرار گرفت.

گفتنی است همسو با عملیات اجرائی آسفالت در خیابان های مذکور، عملیات لکه گیری و آسفالت در سایر گذرها و معابر شهرک خاوران نیز تداوم دارد.