اجرای مرحله سوم ضدعفونی معابر تبریز توسط سازمان آتش نشانی
اجرای مرحله سوم ضدعفونی معابر تبریز توسط سازمان آتش نشانی

اجرای مرحله سوم ضدعفونی معابر تبریز توسط سازمان آتش نشانی

با مشارکت ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شهرداری تبریز و سازمان آتش نشانی، معابر مناطق ۲ و ۳ ضد عفونی شد.