زیرسازی خیابان فردوس در ائل گلی رو به اتمام است
زیرسازی خیابان فردوس در ائل گلی رو به اتمام است

زیرسازی خیابان فردوس در ائل گلی رو به اتمام است

از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات زیرسازی خیابان فردوس ائل گلی برای انجام آسفالت ریزی به اجرا درآمده و این عملیات رو به اتمام می باشد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، به منظور بهسازی مسیرهای اصلی و فرعی حوزه منطقه در تداوم عملیات روان سازی عبور و مرور شهری، عملیات تراش آسفالت مستهلک و قدیمی خیابان فردوس ائل گلی از سوی معاونت فنی عمرانی منطقه به انجام رسیده و این مسیر در مرحله اتمام زیرسازی می باشد.

معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز اجرای زیرسازی خیابان فردوس را برای انجام آسفالت ریزی در راستای یکدست کردن مسیر، رفع موانع حرکتی وسایل نقلیه شهری و همچنین تسهیل تردد شهروندان و اهالی ساکن در آن، عنوان کرده است.

نابه این گزارش، آسفالت ریزی خیابان فردوس ائل گلی، بطول ۳۰۰ متر به انجام می رسد.