آسفالت ریزی ۱۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز
آسفالت ریزی ۱۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز

آسفالت ریزی ۱۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز

شهردار منطقه ۷ تبریز از آسفالت ریزی هزار و ۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، محمدعلی سلیمی در بازدید از سطح حوزه و بررسی روند عملیات آسفالت ریزی گفت: عملیات آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری در سطح معابر اصلی و فرعی در سطح منطقه با هزار و ۴۳۵ تن آسفالت صورت گرفته است که ۳۵ تن به لکه گیری در سطح منطقه اختصاص یافته است.

ی با بیان اینکه با آسفالت ریزی باند کندروی جاده آذرشهر – تبریز طی هفته گذشته این مسیر آماده بهره برداری است، اظهار داشت: بلوار مردانی آذر، کوی لاله ۳۵متری، شهرک اندیشه، بلوار ملت از جمله مسیرهایی هستند که طی هفته گذشته با آسفالت ریزی اساسی بهسازی شده و برای تردد ایمن شهروندان آماده شد.

سلیمی همچنین خیابان رسالت را از دیگر مسیرهایی عنوان کرد که عملیات آسفالت ریزی انجام شده است و افزود: لکه گیری مسیرهای فرعی نیز در دستور کار قرار داشته و توسط نیروهای شهرداری طی هفته های جاری عملیاتی می شوند.