افزایش آمادگی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران
افزایش آمادگی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران

افزایش آمادگی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران

مدیر بحران شهرداری تبریز از خرید تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز مدیریت بحران به منظور ارتقای آمادگی شهرداری تبریز در مقابله با حوادث خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز: با توجه به وقوع حوادث مختلف در شهر تبریز، برنامه ریزی برای آمادگی و مقابله با این گونه حوادث امری ضروری است که بر این اساس با تدابیر صورت گرفته مقرر شده در سال جاری نسبت به تجهیز واحدهای مدیریت بحران در مناطق ده گانه شهرداری تبریز اقدام شود.

وی در ادامه گفت: در این راستا مبلغ ۱۳میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال ریال در بودجه سال جاری جهت خرید تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز بحران در مناطق شهرداری تبریز در نظر گرفته شده است که با هماهنگی های صورت گرفته با مناطق سعی می شود تجهیزات به روز و تخصصی در این زمینه خریداری شود.

مدیر بحران شهرداری تبریز خاطر نشان کرد خرید تجهیزات بر اساس نیازسنجی های انجام یافته از مناطق و با هدف افزایش توان عملیاتی و پاسخگویی به حوادث مختلف صورت خواهد گرفت و امیدواریم با خرید این تجهیزات بتوانیم گام موثری در جهت ارتقای آمادگی شهرداری تبریز در مواجهه با حوادث مختلف برداریم.