پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز
پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز
کافی شاپ هتل سرخه تبریز به علت نقض گسترده موازین شرعی و کشف حجاب، پلمب شد.

به گزارش طلوع تبریز، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از پلمب کافی شاپ هتل سرخه تبریز خبرداد و اعلام کرد: با توجه به اینکه در این کافی شاپ بصورت گسترده کشف حجاب انجام می شد و ضوابط انتظامی و اسلامی و شرعی رعایت نمی شد، موضوع مورد اعتراض قاطبه مردم و شهروندان قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: پلیس اماکن عمومی در راستای مطالبات مردمی و برابر قوانین و مقررات و علیرغم چندین بار تذکر به دلیل بی توجهی به تذکرات داده شده نهایتا کافی شاپ را پلمب کرد.

در پایان این گزارش از عموم متصدیان کافی شاپ ها درخواست می شود تذکرات و توصیه های قانونی را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی توجه نمایند.