پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی(یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدودشدن روان آبها
پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی(یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدودشدن روان آبها

پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی(یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدودشدن روان آبها

پاکسازی کانال آخر خیابان شهید رجائی (یوسف آباد) به منظور پیشگیری از مسدود شدن روان آبها توسط حوزه معاونت خدمات شهری منطقه یک عملیاتی شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، تقی زاده معاون خدمات شهری منطقه ۱ تبریز ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به بارشهای اخیر و تداوم آنها و در راستای اهداف منطقه مبنی بر ساماندهی وضعیت کانالها،جوبهاو کانیووها جهت پیشگیری از مسدود شدن مسیر روان آبها اقدامات ویژه‌ای توسط اکیپ های این معاونت آغاز شده است.

وی گفت: این اقدامات ،باعث روان سازی آبها و هدایت آنها به داخل کانالها گشته و ازسرریزشدن آب و ایجاد مخاطرات برای منزل و مغازه ها ممانعت خواهد نمود.