مردم می توانند برای هرس درختان از سازمان سیما منظر درخواست کنند
مردم می توانند برای هرس درختان از سازمان سیما منظر درخواست کنند

سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: مردم می توانند در خصوص هرس درختان از طریق سازمان سیما منظر درخواست کنند و این کار به صورت رایگان انجام خواهد شد. اکبر امجدی در جلسه  شورای شهر تبریز در خصوص موضوع عوارض جابجایی و قطع اشجار با بیان اینکه بر اساس قانون همه درختای […]

سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: مردم می توانند در خصوص هرس درختان از طریق سازمان سیما منظر درخواست کنند و این کار به صورت رایگان انجام خواهد شد.

اکبر امجدی در جلسه  شورای شهر تبریز در خصوص موضوع عوارض جابجایی و قطع اشجار با بیان اینکه بر اساس قانون همه درختای که در معابر و املاک شخصی بوده شامل قانون هستند و باید با مجوز  سازمان سیما منظر قطع یا هرس شود.
وی با اشاره به وجود اشجار در املاک بافت قدیمی شهرو موضوع صدور مجوز ساخت و ساز های در این مناطق افزود: در بافت قدیمی شهر در زمان صدور پروانه ساخت و ساز اولویت با ضوابط صدور پروانه بوده و سعی می شود فضای سبز تا جایی که امکان پذیر بوده حفظ شود.
سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه هرس درختان یک موضوع فنی است ادامه داد: ۱۰۵ پیمانکار در خصوص هرس درختان در تبریز وجود دارد و  مردم می توانند در خصوص هرس درختان از طریق سازمان سیما منظر درخواست کنند و این کار به صورت رایگان انجام خواهد شد.