تداوم عملیات نمک‌پاشی در معابر اصلی و فرعی منطقه ۸
تداوم عملیات نمک‌پاشی در معابر اصلی و فرعی منطقه ۸

‌پیرو بارش‌های شدید روزهای اخیر و ایجاد یخبندان در کوچه‌ها و معابر فرعی منطقه ۸، عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ با حضور در کوچه‌ها و معابر سطح حوزه، اقدام به نمک‌پاشی و برف‌روبی نمودند تا شهروندان گرامی با آرامش و آسایش در محدوده مرکزی شهر تردد نمایند. در این عملیات عوامل خدمات شهری منطقه ۸، […]

‌پیرو بارش‌های شدید روزهای اخیر و ایجاد یخبندان در کوچه‌ها و معابر فرعی منطقه ۸، عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ با حضور در کوچه‌ها و معابر سطح حوزه، اقدام به نمک‌پاشی و برف‌روبی نمودند تا شهروندان گرامی با آرامش و آسایش در محدوده مرکزی شهر تردد نمایند.

در این عملیات عوامل خدمات شهری منطقه ۸، با نمک‌پاشی و حذف یخبندان‌های ایجاد شده، معابر و کوچه‌ها را به حالت اولیه برگرداندند تا تردد شهروندان به سهولت انجام پذیرد.