ببینید / «کلثوم قاتل سریالی ٧ سال پیش پدرم را کشت» / گفتگو با خانواده مقتول | پایگاه خبری طلوع تبریز