جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
از نامگذاری خیابانی به‌نام آتش‌پاد قلیزاده تا آمادگی کشتارگاه تبریز برای کمپین رحمت ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

از نامگذاری خیابانی به‌نام آتش‌پاد قلیزاده تا آمادگی کشتارگاه تبریز برای کمپین رحمت

از نامگذاری خیابانی به‌نام آتش‌پاد قلیزاده تا آمادگی کشتارگاه تبریز برای کمپین رحمت