جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
همبستگی بیش‌تر تبریز و غزه در راستای کمک به تحقق آرمان های فلسطین ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

همبستگی بیش‌تر تبریز و غزه در راستای کمک به تحقق آرمان های فلسطین

همبستگی بیش‌تر تبریز و غزه در راستای کمک به تحقق آرمان های فلسطین