پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
احداث اولین بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

احداث اولین بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز

احداث اولین بازارچه محلی در حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز