جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز

استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز

ضدعفونی روزانه ایستگاه‌ها و قطارهای مترو تبریز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

ضدعفونی روزانه ایستگاه‌ها و قطارهای مترو تبریز

ضدعفونی روزانه ایستگاه‌ها و قطارهای مترو تبریز

خدمات‌ رسانی مترو تبریز برای اقامه نماز جمعه این هفته ۰۷ تیر ۱۳۹۹

خدمات‌ رسانی مترو تبریز برای اقامه نماز جمعه این هفته

خدمات‌ رسانی مترو تبریز برای اقامه نماز جمعه این هفته

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است

هدف از تغییر مدیران به کارگیری سلایق جدید است