جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
سلامتی شهروندان به خصوص پاکبانان از اولویت های اصلی شهرداری تبریز است ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

سلامتی شهروندان به خصوص پاکبانان از اولویت های اصلی شهرداری تبریز است

سلامتی شهروندان به خصوص پاکبانان از اولویت های اصلی شهرداری تبریز است