جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
تحقق ۹۴/۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۷ تبریز ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تحقق ۹۴/۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۷ تبریز

تحقق ۹۴/۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۷ تبریز